Мукачівська греко-католицька Єпархія

23 Бер 2020 - 27 Кві 2020 | 12:00 am - 12:00 am
Place : Україна, 88000, Закарпатська обл. м.Ужгород, пл. А.Бачинського, 1
Phone : +380312 613 552
Email : katedralnyjsobor@gmail.com

Номер конкурсних торгів: UA-1702/3.1/0130/1

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

Управління Мукачівської греко-католицької єпархії має намір здійснити реставраційні роботи у Хрестовоздвиженському кафедральному соборі (місто Ужгород, Закарпатська область, Україна)  і,  з метою пошуку підрядної організації, оголошує конкурсні торги на умовах, викладених нижче.

Джерелом фінансування реставраційних робіт є частково кошти гранту Європейського Союзу, Програма Європейського Інструменту Сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 2014-2020, в рамках Проекту «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини» / «Restore your common history and cultural heritage», Грантова Угода  № HUSKROUA/1702/3.1/0130.

Картка реєстрації Проекту – № 4297 від 19/02/2020.

А/ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОГОВІР

 1. Назва Договору:

«Реставрація стінового живопису та іконостасу пам’ятки архітектури національного значення «Кафедральний собор», охоронний номер №164 у м.Ужгород, вул.Капітульна 9,11 (нова назва пл. Бачинського, 1) Закарпатської області»

 1. Посилання на публікацію

Оголошення про закупівлю розміщене на веб-сторінці Ужгородського греко-католицького кафедрального собору:    http://cathedral.uz.ua/

 1. Процедура

Для даного виду закупівлі застосовується процедура відкритого тендеру на території Програми  (Open tender procedure in programme area) для пошуку виконавця робіт, очікувана вартість робіт відповідає ліміту від 300 001 до 5 000 000 євро). Відповідальний за проведення процедури – тендерний комітет, створений Замовником для здійснення закупівель в рамках Проекту.

 1. Назва програми

ENI, Програма «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», проект HUSKROUA/1702/3.1/0130 «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини» («Restore your common history and cultural heritage»)

 1. Фінансування

Угода про фінансування програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», Грантова угода HUSKROUA/1702/3.1/0130 від «27» серпня 2019 р. та власні кошти Замовника. Закупівлі планується частково здійснити за кошти гранту ЄС, при цьому Замовник, крім норм законодавства України зобов’язаний дотримати всі вимоги ґрантодавця, що стосуються подібного виду закупівель.

 1. Замовник

Назва: Громадська організація Управління Мукачівської греко-католицької єпархії

Адреса: 89000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Закарпатська, 18

 

Б/ СПЕЦИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ

 1. Опис Договору

Предметом Договору є виконання робіт з реставрації стінового живопису та іконостасу Хрестовоздвиженського кафедрального собору в м. Ужгород Закарпатської області, вул.Капітульна 9,11 (нова назва пл. Бачинського, 1) – пам’ятки архітектури національного значення, реєстраційний номер 164, у тому числі:

– Реставрація настінного живопису (нерухомий об’єкт),

– Реставрація іконостасу (рухомий об’єкт, пов’язаний із нерухомим об’єктом культурної спадщини).

Обсяг реставраційних робіт передбачений проектно-кошторисною документацією.

Перелік етапів буде узгоджений із переможцем тендеру.

 1. Кількість та назви лотів

Тільки один лот

В/ УМОВИ УЧАСТІ

 1. Право на участь та правила походження

Участь відкрита для всіх фізичних осіб, які є громадянами, та для юридичних осіб (які беруть участь або індивідуально, або групою – консорціумом – учасників тендеру), які є офіційно заснованими в державі-члені Європейського Союзу або в країні чи на території, які мають право участі, як визначено Регламентом (ЄС) № 236/2014, що встановлює загальні правила і процедури для застосування інструментів Євросоюзу для зовнішніх контрактів (CIR) для відповідного Інструменту, згідно з яким фінансується Договір (див. також пункт 24 нижче). Участь також відкрита для міжнародних організацій.

 1. Підстави для виключення

Учасники повинні подати підписану декларацію доброчесності щодо критеріїв виключення і відбору (форма №2), про те, що вони не знаходяться в будь-якій із ситуацій виключення.

Контракт не може бути укладений з учасником тендеру, якого включено до переліку обмежувальних заходів (санкцій) ЄС на момент прийняття рішення про укладення контракту.

 1. Кількість учасників тендеру

Учасники можуть подавати тільки одну тендерну заявку на лот. Тендери на частини лоту розглядатися не будуть. Учасники тендеру не можуть подати тендерну заявку на альтернативне рішення на додаток до своєї тендерної заявки на виконання робіт, необхідних згідно з тендерним досьє.

 1. Тендерні гарантії

Тендерна гарантія не вимагається.

 1. Гарантія на виконання

Гарантія не виконання не вимагається.

 

 1. Інформаційна зустріч та/або відвідування місця

Інформаційна зустріч та відвідування місця виконання робіт відбудеться «09» квітня  2020 р. о 15-00 за адресою:  Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Бачинського, 1, Резиденція Єпископа.

Просимо підтвердити свою участь за адресою:

luksha.eugene@gmail.com або за тел. +380505198570, +380503458570,

контактна особа – Лукша Євгеній Олегович, менеджер проекту.

 1. Термін дії тендерної заявки

Тендерні заявки повинні залишатися в силі протягом 90 днів після закінчення терміну подачі тендерних заявок. У виняткових випадках Замовник може вимагати до закінчення терміну дії, щоб учасники тендеру продовжили термін дії тендерних заявок на певний період.

 1. Період виконання реставраційних робіт

Протягом 24 місяців з моменту підписання Договору.

Г/ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТА ПРИСУДЖЕННЯ

 1. Критерії відбору

Економічні та фінансові критерії відбору:

 • Середній річний оборот учасника тендеру в сфері діяльності, пов’язаній із діяльністю на аналогічних об’єктах протягом останніх 3-х років повинен бути не менше 6000 000 гривень (UAH).
 • Учасник тендеру повинен мати платоспроможний бухгалтерський баланс станом на останню звітну дату, що передує даті проведення тендеру (згідно фінансової звітності, передбаченої національним законодавством юридичної особи (для України – Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. №2)).

Професійні і технічні критерії відбору:

 • Учасник тендеру повинен мати державну реєстрацію на території України в якості індивідуального підприємця або юридичної особи (для іноземних компаній – юридичної особи резидента). Діяльність учасника тендеру має відповідати цілям і завданням, визначеним в його установчих документах.
 • Учасник тендеру повинен мати ліцензію (чинну на весь період робіт згідно цієї закупівлі), видану Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, клас наслідків СС3, на наступні види робіт:
  • 11.00 реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини.
 • Мати інші дозвільні документи, що підтверджують право на виконання реставраційних/будівельних робіт, чинні на момент граничного терміну подання заявок, термін дії яких повинен бути не меншим від терміну виконання реставраційних/будівельних робіт за договором.
 • Учасник тендеру повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України, що пред’являються до охорони праці, техніки безпеки і охорони довкілля при виконанні робіт з реставрації пам’яток культурної спадщини національного значення.
 • Учасник тендеру має завершити принаймні 2 проекти подібного характеру/суми/складності, як і роботи, передбачені тендером (реставрація настінного живопису, реставрація дерев’яних елементів і деталей з позолотою, реставрація художніх творів, пам’яток скульптури, живопису), що реалізовані протягом 5 років від кінцевого терміну подання заявок (2015-2019 рр.). Замовник залишає за собою право запросити копії актів прийняття-передачі виконаних робіт, підписаних супервайзерами/замовниками вказаних проектів.

(Проект, на який посилається учасник, може бути розпочатий / реалізований / завершений у будь-який час протягом зазначеного періоду, але він не обов’язково повинен бути розпочатий і завершений протягом цього періоду, або реалізований протягом всього зазначеного періоду).

Учасник тендеру повинен мати рекомендації не менш ніж від 2 замовників за проектами, визначеними у вищевказаному пункті д);

 • Учасник тендеру повинен мати можливість виконання робіт, що є предметом цього тендеру, в повному обсязі своїми силами або з залученням субпідрядних організацій:
  • Учасник тендеру повинен мати можливість виконати щонайменше 70% робіт по контракту власними силами, тобто він повинен мати достатньо техніки, матеріалів, людських та фінансових ресурсів для виконання даного обсягу робіт (доля залучення субпідрядників не повинна перевищувати 30 % суми контракту);
  • Якщо тендерна пропозиція подається від консорціуму, провідний партнер повинен мати можливості виконати щонайменше 50% робіт по контракту власними силами.
  • Якщо тендерна пропозиція подається від консорціуму, партнер (окрім провідного партнера) повинен мати можливості виконати щонайменше 10% робіт по контракту власними силами (критерій статусу організації-учасника консорціуму).
 • Ключовий персонал та фахівці (принаймні 5 спеціалістів-реставраторів, які на момент подання пропозиції перебувають у трудових відносинах із заявником у сферах, пов’язаних з цим договором), що будуть залучені до виконання робіт, повинні мати мінімум 3 років відповідного досвіду з підтвердженням їх кваліфікації щодо виконання робіт, які є предметом цієї закупівлі.
 1. Критерії присудження

Найбільш економічно вигідною тендерною заявкою є технічно відповідна тендерна пропозиція з найнижчою ціною.

Д/ ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 1. Як отримати тендерну документацію (досьє)

Тендерне досьє в електронному форматі (у тому числі креслення) є доступним на сайті http://cathedral.uz.ua/

Тендерне досьє також є доступним для ознайомлення в приміщенні Резиденції Єпископа за адресою: 89000, Україна, м. Ужгород, пл. Бачинського, 1.

Тендерні пропозиції повинні бути подані із використанням стандартної тендерної форми, включеної до тендерної документації, формат і інструкції якої мають бути чітко дотримані.

Учасники тендеру з питаннями щодо цього тендеру повинні направляти їх у письмовому вигляді на електронну адресу luksha.eugene@gmail.com або за поштовою адресою 89000, Україна, м. Ужгород, пл. Бачинського, 1, щонайменше за 15 днів до закінчення терміну подачі заявок, вказаного в пункті 20. Замовник повинен відповісти на питання усіх учасників тендеру принаймні за 11 днів до закінчення терміну подачі тендерних заявок. Можливі роз’яснення або незначні зміни в тендерній документації будуть опубліковані на сайті http://cathedral.uz.ua/ не пізніше, ніж за 11 днів до закінчення терміну подачі заявок.

 

 1. Кінцевий термін та форма подання тендерних пропозицій

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій –  «27» квітня 2020 р. включно до 16:00 за київським часом. Графік роботи Управління Мукачівської греко-католицької єпархії: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00; вихідні дні: субота, неділя.

Будь-яка тендерна пропозиція, отримана Замовником після закінчення цього терміну, не буде розглядатися.

Тендерні пропозиції подаються у паперовому форматі, з додаванням електронних копій деяких документів згідно вимог тендерного досьє, описаних в Інструкції для учасників тендеру, за наступною адресою:

89000, Україна, м. Ужгород, пл. Бачинського, 1 (Єпископська резиденція)

 1. Засідання з відкриття тендерних пропозицій

Засідання з розкриття тендерних пропозицій відбудеться о 15:00 за київським часом «28» квітня 2020 р. за адресою: 89000, Україна, м. Ужгород, пл. Бачинського, 1, Єпископська резиденція.

 1. Мова проведення тендеру

Усі письмові повідомлення для цих тендерних процедур і Договір повинні бути складені українською мовою.

 1. Повторення подібних робіт

Інші (наступні) роботи, що полягають у повторенні подібних робіт, виконаних за Договором в результаті проведення поточної тендерної процедури у рамках передбаченої суми, можуть бути доручені обраному підряднику шляхом застосування процедури переговорів без попереднього опублікування повідомлення про Договір, за умови, що нові роботи відповідатимуть тому ж базовому проекту.

 1. Правові підстави

Регламент (ЄС) № 236/2014 Європейського Парламенту та Ради Європи від 11 березня 2014 р., що встановлює загальні правила і процедури для застосування інструментів Євросоюзу для фінансування зовнішніх контрактів.

Регламент з реалізації (Implementing Rules, Глава 4 Розділ 1 “Закупівлі” Статті 52-56), що був схвалений Єврокомісією (ЄС) №897/2014 18 серпня 2014 року, в якому викладено спеціальні положення щодо реалізації транскордонних програм, які фінансуються у відповідності до Регламенту (ЄС) № 232/2014 Європейського парламенту та Ради ЄС про створення Європейського інструменту сусідства.

Також тендерне досьє враховує вимоги законодавства України, зокрема:

 • Законодавчі та інші нормативні акти щодо збереження та управління культурною спадщиною, зокрема Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 06.2000 р. № 1805-ІІІ.
 • Законодавчі та інші нормативні акти України, що регулюють діяльність в галузі капітального будівництва та реставрації.
 • Законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють використання коштів міжнародної технічної допомоги, зокрема Постанова Кабінету міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153 від 15 лютого 2002 р.

 

Додатки (доступні на сайті http://cathedral.uz.ua/):

Contract form_ukr

WORK CONTRACT NOTICE eng

Розділ 1. Технічна специфікація та робочі креслення

Розділ 2. Інструкція для учасників тендеру

Розділ 3. Форми тендерної заявки